Interne undersøgelser i virksomheden

lille

Klima, kultur,- og medarbejdertilfredsheds-analyser

I får et billede af tilfredshedens niveau, som er direkte målbar i forhold til arbejdsindsats, effektivitet og trivsel.

I vil modtage en fuld rapport med fritekstsvar og en konklusion udarbejdet af HR professionelle, som indikerer konkrete forslag og tiltag, som kan sikre den fortsatte arbejdsglæde og trivsel eller i modsat fald på hvilke områder, hvor der bør sættes ind med tiltag for at rette op på tilfredsheden.

Undersøgelsen er anonym, elektronisk og udarbejdes fra vores skabeloner med en tilpasning til lige netop jeres virksomhed.

lille

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder er forpligtet til – i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø – minimum hvert 3. år at undersøge og tage opfølgende tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden.
En APV rummer flere sidegevinster for virksomhedsejere og for den fortsatte vækst: Øget arbejdsglæde, ledelsesudvikling og færre omkostninger i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom/ulykker.

Vi udarbejder spørgsmål, som direkte relaterer sig til de arbejdsmiljøforhold der er for branchen og virksomheden.

lille

DiSC Personprofil, team og leder/medarbejder adfærdsprofiler

Mennesker har forskellig adfærd fordi vi har forskellige præferencer og deraf forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores interaktion med andre. DiSC PersonProfil måler en persons adfærdspræferencer, og anvendes som supplement til at beskrive en persontypeadfærd.

Kendskab til og forståelse for DiSC modellen giver ledere og konsulenter et optimalt værktøj til at forstå egne og andres adfærd og dermed til at håndtere relationer, kommunikere, samarbejde og udvikle, motivere ift. sig selv, kolleger, ledere og kunder.

Alle analyser udarbejdes og udføres i forhold til den enkelte virksomhed. Analyser gennemføres online med fuld tavshedspligt, og med en projektleder, som sikrer opfølgning, konklusion og plan.

 Johannes Jennebo Account Manager, Scalepoint

DiSC profilen har givet mig et bedre indblik i hvem jeg som menneske på en arbejdsplads. Jeg er blevet mere bevidst om hvordan jeg kan reagerer og jeg har fået identificeret udviklingspunkter for mig selv. Konsulenten gav en meget naturlig og positiv feedback med konkrete eksempler som jeg allerede benytter positivt i min dagligdag.

Johannes Jennebo Account Manager, Scalepoint