Book en HR-partner

Book en kompetent HR-partner med kort varsel og få værdi fra dag 1. Vi arbejder ud fra jeres behov og  virksomhedens forretningsstrategi og tager udgangspunkt i de områder, hvor virksomheden ønsker at styrke organisationen.

lille

Typiske temaer for HR-partneren

 • Udarbejdelse af en god forandringsproces
 • Lederudvikling og ledertræning
 • Motivation og medarbejderudvikling
 • Opkvalificering af medarbejdere
 • Ansættelse af de rigtige medarbejdere / testværktøjer
 • Onboarding & fastholdelse af medarbejdere
 • Større effektivitet i organisationen
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og opfølgning heraf
 • Udarbejdelse af APV – og opfølgning heraf
 • Medarbejderfeedback på performance
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Håndtering af trivsel og stress
 • Udarbejdelse af personalepolitikker / personalehåndbog
 • GDPR

lille

Udbytte for virksomheden

 • Fleksibel løsning når behovet for ekstern HR opstår, eksempelvis ved spidsbelastninger og projekter
 • Tilføjelse af specifikke HR kompetencer fra dag 1
 • HR kompetencer der hurtigt giver forretningsmæssig værdi
 • Direkte bidrag til løsning af HR opgaverne i virksomheden/HR afdelingen
 • Fleksibel og økonomisk løsning – HR-partneren er der, når behovet er der