Kontrakter / Jura

Er jeres kontrakter i orden, når I ansætter medarbejdere?
Er I trygge, når der skal opsiges?
Hvis ikke, så forebyg dyre fejl – lad en ekspert hjælpe.

Er virksomheden compliant?

Det kan være svært at følge med i konstante og komplekse ændringer af love og regler indenfor arbejdsforhold.
Ansættelsesaftaler indgået for år tilbage kan være forældede.

Måske er medarbejderen blevet forfremmet, uden at jobbeskrivelsen er fulgt med.

Måske der er forhandlet om feriefridage, fri ved barns sygdom eller nedsat tid – eller hvad med den forældede aldersforskelsbehandling?

Vi udarbejder ikke blot standardkontrakten, vi tilpasser den til medarbejderen, virksomheden samt branche- og markedsvilkårene.
Ved opsigelser skal man overholde de almindelige regler om rimelighed og begrundelse for opsigelsen, herudover kan der være tale om beskyttelse af særlige medarbejdergrupper.
Vi hjælper ikke kun med juraen, vi tilbyder også sparring og at sidde med ved bordet, hvis man ønsker dette.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter
  • Gennemgang samt opdatering af eksisterende kontrakter
  • Udarbejdelse af nye tillæg til kontrakt
  • Ansættelsesretlige forhandlinger på individuelt plan
  • Rådgivning om regler ved ferie, barsel, sygdom og orlov
  • Rådgivning ved opsigelser – er de juridisk korrekt begrundet
  • Udarbejdelse af advarsler og opsigelser
  • Telefonisk sparring samt coaching inden opsigelse
  • Deltagelse i selve opsigelsessamtalen

Ansættelseskontrakterne er som virksomhedens maskinrum

De skal være velsmurte, opdaterede og bare fungere, når man får brug for det.

Det kan koste dyrt, når skaden først er sket.