Lederudvikling & Executive coaching

lille

Lederudvikling

Behov for lederudvikling. Vi tilbyder et skræddersyet forløb, der er tilpasset dig, så du får mulighed for at udvikle dit fulde lederpotentiale og samtidig opnå resultatskabelse i din virksomhed.

lille

Hvordan?

Vores erfarne konsulenter planlægger i dialog med dig dét lederudviklings forløb, du har behov for. Vi bidrager med professionel erfaring, det nyeste teori og metoder på området, som er med til at skabe det bedste forløb for den aktuelle situation.

lille

Hvorfor?

Vores Executive coaching – og lederudviklingsforløb styrker resultater, medarbejdertrivsel og samarbejde i din virksomhed. Det er med til at skabe innovative løsninger, give indsigt i din ledelsesstil og skabe retning og rammer for dine medarbejdere.

HRpeople tilbyder

lille

1:1

Ledersparring & -rådgivning

Over en aftalt periode, typisk 3, 6 eller 12 måneder, mødes du med en af HRpeoples rådgivere. Antal gange samt tidsinterval er individuelt ud fra dine behov. Emner og temaer bestemmes også ud fra de behov, du har som leder.

lille

Ledergrupper

Strategi- og kompetenceudvikling for bestyrelser, direktion eller lederteams

Virksomhedens strategiske fundament og ledelsesgrundlag afklares. Vi arbejder enten ud fra et allerede veldefineret og implementeret værdigrundlag, eller vi udarbejder og faciliterer i fællesskab et værdigrundlag for din organsation. Det kan være et forløb og over en periode eller temadage.

lille

Situationsbestemt ledelse

Kommunikations- og situationsbestemt ledelse

Vi arbejder med ledelsessituationer, hvor din kommunikation og ledelsesstil er med til at motivere og skabe resultater for dine medarbejdere. Det kan være udviklingssamtaler eller svære samtaler med dine medarbejdere. Vi arbejder med tillidsbaseret coaching. Vores rådgivere vil give dig sparring og feedback på din ledelsesstil, så både dine medarbejdere, organisationen og dig selv udvikler sig.

lille

Assessment

Vurdering af lederprofil og lederpotentiale

Med udgangspunkt i en personprofilanalyse, vurderer vi din lederprofil eller lederpotentiale hos en ny leder. Det vil typisk være i forbindelse med en headhunting, rekruttering eller et individuelt lederudviklingsforløb/teamudvikling af ledergruppe. En assessment vil altid inkludere en opfølgende individuel samtale som minimum.

Hvad er Executive Coaching?

Coaching sker hver dag – mellem to eller flere mennesker, som en aktiv dialog, der skaber en forandring for det enkelte menneske. Det kan være en effektiv mulighed for øget personlig handlekraft og indsigt i egne styrker og udviklingsmuligheder.

Coaching handler om målrettet personlig udvikling og foregår i en samtaleproces, hvor fokus er positivt, fremadrettet og konstruktivt. Gennem refleksioner over egen adfærd giver samtalen mulighed for at få øje på dine vaner og mønstre. Det bliver tydeligt, hvad der ligger under hverdagens handlinger og antagelser. Det tydeliggøres også, hvordan du kan justere din adfærd, så du opnår den forandring og resultater, du ønsker.