Virksomheds- og medarbejderanalyser

HRpeople tilbyder forskellige interne undersøgelser i virksomheder

lille

Klima, kultur og medarbejder-tilfredshed


Medarbejdertrivsel

Du får et billede af medarbejdernes tilfredshedsniveau, som er direkte målbar i forhold til arbejdsindsats, effektivitet og trivsel.

Du vil modtage en fuld rapport med fritekstsvar og en konklusion udarbejdet af HR-professionelle, som indikerer konkrete forslag og tiltag, som kan sikre den fortsatte arbejdsglæde og trivsel eller i modsat fald på hvilke områder, hvor der bør sættes ind med tiltag for at rette op på tilfredsheden.

Undersøgelsen er anonym, elektronisk og udarbejdes fra vores skabeloner med en tilpasning til lige netop jeres virksomhed.

lille

Arbejdspladsvurdering (APV)


Lovpligtig arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder er forpligtet til – i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 268 fra 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø – minimum hvert 3. år at undersøge og tage opfølgende tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden.
En APV rummer flere sidegevinster for virksomhedsejere og for den fortsatte vækst i virksomheden: Øget arbejdsglæde, ledelsesudvikling og færre omkostninger i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom/ulykker.

Vi udarbejder spørgsmål, som direkte relaterer sig til de arbejdsmiljøforhold, der er for branchen og virksomheden.

Læs mere om, hvordan et APV forløb kunne se ud –  klik her.

lille

DiSC og MPA profilanalyser


Leder-, medarbejder- samt teamanalyser

Mennesker har forskellige adfærd, fordi vi har forskellige præferencer, motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores interaktion med andre. DiSC og MPA profilanalyseværktøjet måler en persons adfærdspræferencer og anvendes som supplement til at beskrive en persontypeadfærd.

Kendskab til og forståelse for DiSC- og MPA-modellen giver ledere og konsulenter et optimalt værktøj til at forstå egne og andres adfærd og dermed til at håndtere relationer samt kommunikere, samarbejde, udvikle og motivere sig selv, kolleger, ledere og kunder.

Hvilket værktøj, der vil gavne jer bedst, afhænger af den gældende situation.

Læs mere om DISC og MPA klik her

Alle analyser udarbejdes og udføres i forhold til den enkelte virksomhed. Analyser gennemføres online med fuld tavshedspligt, og med en projektleder, som sikrer opfølgning, konklusion og plan.

DiSC profilen har givet mig et bedre indblik i hvem jeg som menneske på en arbejdsplads. Jeg er blevet mere bevidst om hvordan jeg kan reagerer og jeg har fået identificeret udviklingspunkter for mig selv. Konsulenten gav en meget naturlig og positiv feedback med konkrete eksempler som jeg allerede benytter positivt i min dagligdag.

Johannes Jennebo Account Manager, Scalepoint