Ansættelseskontrakter og -aftaler

Er virksomhedens ansættelseskontrakter compliant iht. gældende HR-jura?

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter indgås mellem arbejdsgiverne og medarbejderen for at sikre, at begge parter er enige om ansættelsesvilkårene og rammerne for arbejdet. Derved sikres det, at misforståelser undgås.

Det er meget vigtigt, at der er styr på ansættelseskontrakten og arbejdsforholdene for den pågældende medarbejder for at undgå problemer i fremtiden.

Men ansættelseskontrakter indgået for år tilbage kan være blevet forældede.

Måske er medarbejderen blevet forfremmet, uden at jobbeskrivelsen er fulgt med. Eller er der forhandlet feriefridage, fri ved barns sygdom, nedsat tid – og hvad med den forældede aldersforskelsbehandling?

Når HRpeople hjælper dig, udarbejder vi ikke blot standardkontrakter – vi tilpasser den til medarbejderen, virksomheden samt branche- og markedsvilkår.

Ved opsigelser skal man overholde de almindelige regler om rimelighed og begrundelse for opsigelsen, herudover kan der være tale om beskyttelse af særlige medarbejdergrupper.

HRpeople hjælper ikke kun med juraen, vi tilbyder også sparring og at sidde med ved bordet, hvis man ønsker dette, som jeres eksterne HR-konsulent.

Hjælp til ansættelsesaftalen

Ansættelsesaftalen med den pågældende medarbejder kan blive forældet.

Og det kan være svært at følge med i konstante og komplekse ændringer af love og regler indenfor arbejdsforhold.

HRpeople hjælper jer med ansættelsesaftalen med henblik på:

 • Udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter
 • Gennemgang samt opdatering af eksisterende kontrakter
 • Udarbejdelse af nye tillæg til kontrakt
 • Ansættelsesretlige forhandlinger på individuelt plan
 • Rådgivning om regler ved ferie, barsel, sygdom og orlov
 • Overenskomstfortolkning og forhandlinger
 • Ansættelsesretlig tvister og uoverensstemmelser
 • Rådgivning ved opsigelser – er de juridisk korrekt begrundet
 • Udarbejdelse af advarsler og opsigelser
 • Telefonisk sparring samt coaching inden opsigelse
 • Vores deltagelse i selve opsigelsessamtale

Ansættelseskontrakterne er som virksomhedens maskinrum

– de skal være velsmurte, opdateret og bare fungere når man får brug for det. Det kan koste dyrt, når skaden først er sket.
Lad os hjælpe jer videre og tjekke om jeres kontrakter, er som de skal være.

Vil du høre mere om, hvordan HRpeople kan hjælpe din virksomhed med at få styr på ansættelseskontrakterne?
Kontakt os i dag på nedenstående telefonnummer.

Ansættelseskontrakt funktionær

Ansættelseskontrakter for funktionærer skal være udarbejdet i henhold til funktionærloven. En funktionær er en person, der arbejder i et kontorjob eller i en stilling indenfor handelsområdet.

Personen kan således arbejde med normalt kontorarbejde indenfor bl.a. køb og salg, man kan også have en teknisk baggrund såsom diverse klinikassistenter.

Ved ansættelse af en funktionær forpligter arbejdsgiveren sig til at overholde reglerne omkring ferie, sygdom, barsel og opsigelse, som foreskrevet af funktionærloven.

Der er ikke den store forskel mellem en standard ansættelseskontrakt og så en ansættelsesaftale for funktionærer. Dog indeholder den sidstnævnte specifikke regler for særlige arbejdsforhold for den enkelte funktionær, som er værd at være opmærksom på.

En funktionær kan også ansættes både med og uden en overenskomst.

HRpeople kan rådgive omkring reglerne for barsel og ferie under funktionærloven samt hjælpe dig med forholdene omkring opsigelse og ansættelse af funktionærer – samt meget andet.  Vi er specialister i at hjælpe firmaer med ansættelsesforhold og -kontrakter. Kontakt os i dag og hør hvordan, vi kan hjælpe!

Ansættelseskontrakt timelønnet

En ansættelseskontrakt for timelønnede kan i princippet gælde for funktionærer, da disse også kan være timelønnede, men typisk bruges denne type kontrakt for vikarer og studerende.

Har den pågældende person ikke nogen overenskomst, kan ansættelseskontrakten for timelønnede være det eneste dokument, der beskriver rammerne og vilkårene for ansættelsen.

Dog vil enhver type ansættelseskontrakt, uanset om det er for timelønnede eller for funktionærer, altid være underlagt reglerne og kravene i ansættelsesbevisloven.

Der vil også altid være nogle minimumskrav til en ansættelseskontrakt for timelønnede medarbejdere, som ikke har nogen overenskomst.

Dette vil bl.a. være krav til opsigelsesfrist, og om der indgår indbetaling til pension i ansættelsen eller ej.

Der er mange ting at være opmærksom på ved denne type ansættelser, og derfor kan det give god mening at få hjælp fra specialister.

HRpeople har mange års erfaring med ansættelsesforhold og ansættelsesaftaler og vil kunne hjælpe jer med lige netop jeres situation i forhold til nye ansættelser og kontrakter.

Kontakt HRpeople i dag på nedenstående telefonnummer!

Krav til ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde de følgende punkter:

1) Oplysninger om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

2) Arbejdsstedets beliggenhed samt oplysninger om, hvor arbejdet skal udføres.

3) Den ansattes titel og stilling skal nævnes, sammen med en beskrivelse af arbejdet.

4) Starttidspunktet for ansættelsen skal angives.

5) Ansættelsesforholdets forventede varighed skal nævnes.

6) Den ansattes ferierettigheder skal nævnes samt, om ferien er med løn eller feriegodtgørelse.

7) Opsigelsesvarsler for både arbejdsgiveren og den ansatte.

Hjælp til jeres ansættelseskontrakt

8) Lønoplysninger, andre eventuelle tillæg samt udbetalingstidspunkt for lønnen.

9) Den aftalte arbejdstid skal inkluderes.

10) Det skal fremgå af kontrakten, hvilke overenskomster eller aftaler, som arbejdsforholdet er ingået efter.

11) Andre forhold, der er relevante og væsentlige ansættelsen.