MedarbejderUdviklingsSamtalen

MUS-samtalen er et rigtig stærkt værktøj i jeres virksomhed.

Den giver leder og medarbejder mulighed for at afstemme forventningerne til hinanden og er et godt supplement til den daglige kommunikation.

Mange virksomheder bruger det samme skema år efter år til MU-Samtalerne med medarbejderne. Det er ikke nogen god idé, fordi man oftest kommer til at tale om de samme ting, som ikke nødvendigvis er relevante.

I HRpeople kan vi hjælpe med skemaerne, så de hænger sammen med virksomhedens fokus lige nu og planerne for fremtiden.

Hvis I ønsker det, kan vi også være med til MU-Samtalerne og følge op og sparre med lederen efterfølgende.  Det vil typisk handle om medarbejdernes individuelle mål samarbejde og trivsel set i forhold til virksomhedens mål. Vores uvildige iagttagelser, kan være med til at sætte tingene i et nyt perspektiv.

MUS-Forløbet

Den gode MUS starter med den gode forberedelse, og gode forberedelse understøttes af et godt MUS -skema. Det vil sige et skema, der er tilpasset den situation, jeres arbejdsplads står i, lige nu. Med relevant indhold i MUS-skemaet sikres både forløb og opfølgning bedst muligt. For at lette MUS-forløbet og ikke mindst opfølgningen på samtalen, har HRpeople adgang til et digitalt MUS-system, der effektivt holder styr på hele processen fra udsendelse af invitation til opfølgning.

Klædes på som leder til samtalen?
Hvis du som leder gerne vil have større udbytte af dine MUS med medarbejderne, kan vi hjælpe med at klæde dig bedre på.

Som leder skal du have det store overblik i samtalen. Det kræver forberedelse, bevidst eksekvering og skarp opfølgning.

Med et godt MUS-forløb får du større kendskab til den enkelte medarbejder, sikrer feedback på din lederrolle og synliggør sammenhængen mellem virksomhedens mål og medarbejderen.

Med hjælp fra HRpeople er fordelene derfor flere:

  • Vi “klæder” dig på, så du føler dig tryg i mødet med medarbejderen
  • Vi tilpasser MUS-skemaet til den situation, jeres arbejdsplads står i
  • Vi faciliterer processen fra A-Z med opsætning, invitationer, spørgeramme, aftaleskema, deltagelse i samtalen og struktur for opfølgning
  • Vi giver dig som leder konstruktiv feedback efter MUS-forløbet

Vi har haft et fint forløb og fået godt udbytte af vores MUS-samtaler med HRpeople som facilitator

Adm. Direktør Claus Christian Hjorth-Madsen, IPS-Group A/S