Distanceledelse
– det nye Normal

Har du som leder også set de mange fordele ved distanceledelse og hjemmearbejde i den seneste tid?

Måske du også har oplevet at distanceledelse stiller nye krav til:
Samarbejde
Kommunikation
Koordinering

For at sikre succes med distanceledelse, er der behov for at du som leder arbejder med de ovennævnte fokusområder.

Du kan også læse vores artikel om distanceledelse på linkedin 

HRpeople tilbyder netop nu virksomhedstilpassede workshops af 1/2 eller af 1 dags varighed, hvor I får konkrete værktøjer til:

Rammesætning & jeres WHY
Lederen og ledergruppen
Selvledelse
APV / hjemmearbejdsplads
Onboarding & rekruttering, hvordan håndteres det?


1/2 dags workshop koster kr. 12.000,-
1 dags workshop koster kr. 19.000,-

Distanceledelse – de gode råd.

Har du som leder set fordelene ved distanceledelse og tænker du, at det giver god mening at udvikle brugen af hjemmearbejdspladsen i din virksomhed? Så kig med her!

Den seneste tid under coronaen har vist, at vi kan få det til at fungere med at arbejde på distancen – mange melder tilbage, at det er gået over al forventning og at man nu ønsker at udvikle hjemmearbejdspladsen til det nye Normal i virksomheden.

En nylig undersøgelse foretaget af YouGov viser at, 57% af de adspurgte danskere[1] fremover gerne vil arbejde mere hjemmefra, end det var tilfældet før Corona. Dette stiller nye krav til arbejdsgiverne.

Mange virksomheder har haft god succes med distanceledelse, fordi de har været bevidste om deres ”Why” samt de muligheder og begrænsninger, der følger med distanceledelse.

Et ”Why” kan typisk være:

  • Forventning om mere effektivitet og produktivitet i arbejdsstyrken
  • Ønsket om mere work-life balance i virksomheden
  • Fastholdelse og fremstå som attraktiv virksomhed
  • Adgang til bredere og flere rekrutteringsprofiler i forhold til geografien
  • CSR/miljø-relaterede tilgange
  • Ren og skær nødvendighed i forhold til virksomhedens ydelser og forretningskoncept.

Jeres Why som leder/virksomhed påvirker de muligheder og begrænsninger, som distanceledelsen fører med sig og vil være platformen for succes, når rammerne er på plads.

Distanceledelse stiller andre krav (og nye) til samarbejde, kommunikation og koordinering i virksomheden og formen er afhængig af jeres ”Why” og virksomhedskultur.
En god forventningsafstemning på samarbejde, kommunikation og koordinering mellem ledelse og medarbejder(e), vil betyde større tillid og tryghed, når der arbejdes på distancen.

Læs mere...

Samarbejde, kommunikation og koordinering  –  de gode råd

At lede på distancen vil udvikle sig i fremtiden, og når det bliver det nye Normal, vil virksomhedens tilgang afspejle signalværdier som worklife balance, medarbejderforhold og synet på effektiv og produktiv opgaveløsning i arbejdsdagen.

Med distanceledelse følger derfor vigtige overvejelser. Nedenfor er der gode råd til at få succes og til at se nogle af de overordnede fokusområder, som skal være på plads.

Jeres Why skal være klart og tydeligt kommunikeret. Hvorfor ønsker I mere distanceledelse og hvad er jeres mål – Hvilke rammer er det hensigtsmæssigt at sætte op og for hvilke medarbejdergrupper?

Er I klar til Selvledelse? Er det alle medarbejdere, der er egnet til hjemmearbejde? Nogen trives og leverer, andre synes det er fantastisk med hjemmearbejde, men får ikke lavet så meget og andre igen, hverken fungerer med eller kan lide hjemmearbejde. Skal alle skæres over én kam, eller er I klar til at differentiere?

I det omfang det er muligt, så inddrag medarbejderne – do it with them and not to them. Det er en svær balance – for når man tager ansvar for nogen – tager man også ansvaret fra dem.

Rekrutteringsprofil/onboarding. Er jeres introforløb stærkt nok til at få nye kollegaer klædt på, når der ikke er nogen at spørge ved kaffemaskinen eller “efterligne” i dagligdagen? Hvis der bliver større medarbejderudskiftning, hvordan vil I så være klar til det?

Hvordan sikres at sammenhængskraften bibeholdes. Arbejde har for mange en mening, der strækker sig ud over penge og produktion. Hvis det er vigtigt for jer at skabe en corporate ånd – hvordan sikrer I den ved distanceledelse?

Kollegaskabet er et væsentlig fastholdelses parameter – hvordan tror I det vil påvirke jeres virksomhed, når der bliver større afstand?

Hvordan skal videndeling ske fremover? Der vil uvægerligt være et viden-tab ved distanceledelse, hvis man går fra kontorfællesskab til distanceledelse. Hvad vil være vigtigt for jer at bibeholde og hvordan gør I det?

Hvordan er du som Leder/ledergruppen klædt på til at lede på distancen? I ledergruppen har I forskellige personprofiler – nogen vil have rigtig svært ved distanceledelse – er det noget I arbejder transparent med? Sæt anerkendelse og feedback kultur på dagsordenen.

Er I enige i ledergruppen omkring formen af distanceledelse – og hvordan påvirker det netop samarbejde, kommunikation og koordinering på tværs i arbejdsdagen?

Er APV´en indarbejdet som en integreret del af distanceledelsen hos Jer? En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret.  Som virksomhed låner I nemlig et lokale hos medarbejderen – er I klar til det?

Distanceledelse kan måles og vejes på mange forskellige måder – om det er rentabelt, om det fastholder medarbejder, udvikle virksomheden. Gå grundig til værks med at undersøge for og imod.

Har I brug for en guide til at lede jer igennem en afklaring af ovenstående områder og de nye krav, så kontakt os. Vi gennemfører virksomhedstilpassede workshops, hvor I får konkrete værktøjer og hjælp til struktur på fokusområderne i jeres virksomhed.

Læs mere om vores workshop her

Kontakt os i dag på mail info@hrpeople.dk eller telefon 2856 0903 og hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Skrevet af Anette Lund Christensen & Betinna Sidor

[1] Undersøgelse foretaget af YouGov for Atea. 924 danskere er blevet spurgt. Alle over 18 år og været i arbejde i perioden 14 – 23. maj 2020

Læs mere om hvem HRpeople er og hvad vi står for klik her.