Personalepolitik

Ny personalepolitik eller behov for at opdatere den gamle?

Få skræddersyet jeres personalepolitikker. Giv medarbejderne tryghed og sikkerhed.

Personalepolitikker skaber rammen for, hvordan ledelsen ønsker at behandle sine medarbejdere og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Al erfaring viser, at det er langt bedre at have en nedskrevet personalepolitik, end blot at have den i virksomhedsejerens tanker.

Med personalepolitikker,

  • viser I hvad, og hvem jeres virksomhed er
  • kan I bruge indholdet som velkomstpakke til nye medarbejdere
  • kan I beskrive jeres arbejdsmiljø og skabe tryghed for medarbejdernes spørgsmål ift. overordnede
    forhold.
  • kan I synliggøre konsekvenser ved mangel på overholdelse af politikkerne.
  • viser I sammenhæng mellem jeres værdier og kerneformål
  • kan I promovere virksomheden udadtil.

Hvilke personalepolitikker I ønsker er op til jer – nogle er lovpligtige.


HRpeople fik os i mål med vores personalepolitikker effektivt og hurtigt

Poul Christensen, CEO, GTS Nordic