Hjælp til lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV)

Et rigtig godt ledelsesværktøj!

Mange fordele ved en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV)

En lovpligtig arbejdspladsvurdering – også kaldet APV – rummer flere sidegevinster for medarbejderne og for den fortsatte vækst i virksomheden.

Efter en vel gennemført arbejdspladsvurdering (med opfølgning og handleplan) vil I opleve:

  • Øget arbejdsglæde, tilfredshed og motivation (gælder både medarbejdere og ledere)
  • Ledelsesudvikling
  • Færre omkostninger i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom/ulykker.

Arbejdspladsvurderingens spørgeramme er som et net

Når vi udarbejder en arbejdspladsvurdering, formulerer vi spørgsmål, som direkte relaterer sig til de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold, der er for jeres branche og virksomhed.

Spørgerammen er som et net, der tilsammen opfanger og indsamler de aktuelle ting, som er vigtige for virksomheden i dette øjeblik:

Måske har I fået flere hjemmearbejdspladser, nye personalepolitikker eller et nyt IT-system? Det kan altsammen være relevant at spørge ind til.

Sådan hjælper HRpeople jer med jeres arbejdspladsvurdering

Hos HRpeople ved vi, at nogle ledere vælger at gå på nettet og finde en spørgeramme til deres APV. Indrømmet, det kan man i princippet godt. Problemet er bare, at undersøgelsen så ikke er møntet på virksomhedens egne udfordringer. Denne måde at lave APV på tilfører ofte ikke mere værdi.

Resultatet af en APV, som HRpeople laver, kan reelt afdække, hvad medarbejderne har brug for. Og dermed: hvad der skal til for at virksomheden kommer bedst muligt videre og opnår sine mål. En målrettet APV er et godt ledelsesværktøj og udbytterig for virksomheden.

Vidste I at…

Alle virksomheder er forpligtet til minimum hvert 3. år at undersøge og følge op, så arbejdsmiljøet bliver bedre i virksomheden? Se eventuelt Lovbekendtgørelse nr. 268 fra 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø (Læs evt. mere på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/268)

Vi tilbyder hjælp til jeres APV

Tag temperaturen på trivslen og få lavet en APV.

HRpeople hjælper med at sikre, at den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) gennemføres og tilpasses den enkelte virksomhed efter behov og branche. Spørgsmålene vil blive defineret i fællesskab. Hvis det ønskes kan APV’en kombineres med virksomhedens medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Er din virksomhed på udkig efter eget online værktøj til at gennemføre APV’en, har vi også en løsning på det.

“Sammen med HRpeople fik vi gennemført APV’en fra A til Z, og vi havde en fin og professionel sparring på både handleplan og opfølgning”

Sigurd Hundrup

CFO, Rovsing A/S

Et APV-skema kortlægger arbejdsmiljøet

APV-skemaet bruges til at kortlægge arbejdsmiljøet i din virksomhed. Således er et APV-skema et nyttigt værktøj til at udføre den lovpligtige APV samt virksomhedens eget redskab til at afklare og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Brugen af skemaet er dog ikke lovmæssigt påkrævet, da jeres arbejdspladsvurdering kan udføres på forskellige måder. I princippet kan APV’en nemlig udføres både ved brug af spørgeskemaet, ved interviews af medarbejdere eller ved observation.

Den benyttede metode afhænger af, hvad der skal afklares på arbejdspladsen i forbindelse med APV’en. Når dette er sagt, så er brugen af APV-skemaet den mest gængse metode.

APV-skemaet bruges til at kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er ingen formaliserede krav eller regler til udformningen eller indholdet af skemaet.

Indholdet i skemaet bør dog altid afhænge af hvilken type arbejdsplads, der er tale om. Til grund for besvarelsen i APV-spørgeskemaet ligger de enkelte medarbejderes personlige overvejelser og betragtninger af arbejdspladsen.

Fordelen ved, at du bruger skemaet til din APV, er, at det bliver nemmere at følge op på de eventuelle problematikker med efterfølgende undersøgelser. På den måde kan du bedst vurdere, om tiltagene for at forbedre arbejdsmiljøet har en effekt.

Ulempen ved at benytte sig af et spørgeskema til APV er, at du kun kan afdække de særlige arbejdsforhold i virksomheden, som der spørges ind til i skemaet.

Ofte kan det være en god idé at kombinere virksomhedens APV-skema med både interviews med medarbejderne såvel som gennem observation.

HRpeople kan altid hjælpe dig og rådgive dig til den bedste metode og strategi i forhold til din type af virksomhed. Kontakt os i dag og høre mere!

APV-tjeklisten fokuserer objektivt på arbejdsvilkårene

APV-tjeklisten benyttes til at måle på en række objektive parametre omkring arbejdsvilkårene i virksomheden. Dette er i modsætning til spørgeskemaet, som er subjektivt, og hvor besvarelsen afhænger af den enkelte medarbejders betragtninger.

Den benyttede APV-tjekliste er forskellig fra branche til branche. APV-tjeklisten indeholder typisk en række spørgsmål, som virksomheden skal besvare med enten et ja eller nej. Hvis der svares ja til noget i tjeklisten, så udgør dette et arbejdsmiljøproblem.

Virksomheden skal da udarbejde en løsning for dette i virksomhedens handlingsplan for arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet tjeklister til samtlige branchegrupper og et stort antal brancheområder, som kan benyttes. I din virksomhed vil der typisk være en arbejdsmiljøgruppe, som skal udfylde virksomhedens APV-tjekliste.

Som HR konsulent virksomhed, hjælper HRpeople dig og din virksomhed med rådgivning omkring både APV-tjeklister og spørgeskemaer.

Ring til os i dag – vi sidder klar til at hjælpe dig!

Lovpligtig arbejdspladsvurdering - APV

 

Fasthold medarbejderne og arbejd videre på den sunde trivsel.

Processen for APV / MTU vil i et samarbejde typisk se ud som nedenstående:

Arbejder I på distancen netop? Se vores gode råd om distanceledelse her!

Indenfor distanceledelse er APV’en også et godt værktøj til at måle arbejdsmiljøet og trivslen.

Distanceledelse stiller andre krav (og nye) til samarbejde, kommunikation og koordinering i virksomheden, og formen er afhængig af jeres ”Why” og virksomhedskultur.

Lad os hjælpe jer videre.

Vil du høre mere om, hvordan HRpeople kan hjælpe din virksomhed med at få gennemført den lovpligtige Arbejdspladsvurdering?