Lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV)

Et rigtig godt ledelsesværktøj!

Mange fordele ved en lovpligtig arbejdspladsvurdering

En lovpligtig arbejdspladsvurdering – også kaldet APV – rummer flere sidegevinster for medarbejderne og for den fortsatte vækst i virksomheden.

Efter en vel gennemført arbejdspladsvurdering (med opfølgning og handleplan) vil I opleve:

  • Øget arbejdsglæde, tilfredshed og motivation (gælder både medarbejdere og ledere)
  • Ledelsesudvikling
  • Færre omkostninger i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom/ulykker.

Arbejdspladsvurderingens spørgeramme er som et net

Når vi udarbejder en arbejdspladsvurdering, formulerer vi spørgsmål, som direkte relaterer sig til de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold, der er for jeres branche og virksomhed.

Spørgerammen er som et net, der tilsammen opfanger og indsamler de aktuelle ting, som er vigtige for virksomheden i dette øjeblik:

Måske har I fået flere hjemmearbejdspladser, nye personalepolitikker eller et nyt IT-system? Det kan altsammen være relevant at spørge ind til.

Sådan hjælper HRpeople jer med APV’en

Hos HRpeople ved vi, at nogle ledere vælger at gå på nettet og finde en spørgeramme til deres APV. Indrømmet, det kan man i princippet godt. Problemet er bare, at undersøgelsen så ikke er møntet på virksomhedens egne udfordringer. Denne måde at lave APV på tilfører ofte ikke mere værdi.

Resultatet af en APV, som HRpeople laver, kan reelt afdække, hvad medarbejderne har brug for. Og dermed: hvad der skal til for at virksomheden kommer bedst muligt videre og opnår sine mål. En målrettet APV er et godt ledelsesværktøj og udbytterig for virksomheden.

Vidste I at…

Alle virksomheder er forpligtet til minimum hvert 3. år at undersøge og følge op, så arbejdsmiljøet bliver bedre i virksomheden? Se eventuelt Lovbekendtgørelse nr. 268 fra 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø (Læs evt. mere på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/268)

Vi tilbyder hjælp til jeres APV

For kun kr. 12.500,- ex. moms får I taget temperaturen på trivslen og lavet en APV.

HRpeople hjælper med at sikre, at den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) gennemføres og tilpasses den enkelte virksomhed efter behov og branche. Spørgsmålene vil blive defineret i fællesskab. Hvis det ønskes kan APV’en kombineres med virksomhedens medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Er din virksomhed på udkig efter eget online værktøj til at gennemføre APV’en, har vi også en løsning på det.

“Sammen med HRpeople fik vi gennemført APV’en fra A til Z, og vi havde en fin og professionel sparring på både handleplan og opfølgning”

Sigurd Hundrup

CFO, Rovsing A/S

 

Fasthold medarbejderne og arbejd videre på den sunde trivsel.

Processen for APV / MTU vil i et samarbejde typisk se ud som nedenstående:

Arbejder I på distancen netop? Se vores gode råd om distanceledelse her!

Indenfor distanceledelse er APV’en også et godt værktøj til at måle arbejdsmiljøet og trivslen.

Distanceledelse stiller andre krav (og nye) til samarbejde, kommunikation og koordinering i virksomheden, og formen er afhængig af jeres ”Why” og virksomhedskultur.

Lad os hjælpe jer videre.

Vil du høre mere om, hvordan HRpeople kan hjælpe din virksomhed med at få gennemført den lovpligtige Arbejdspladsvurdering?