Samarbejde

proces

Et samarbejde med HRpeople vil typisk foregå som nedenstående:

 • Første samtale
  – Det overordnede behov/opgave identificeres
 • Anden personlige samtale
  – Gennemgang samt afklaring af virksomhedens behov
  – Særlig forretningsmæssige samt kulturelle hensyn
  – Specificering af HR opgaver som der er brug for at blive løst
  – Afklaring af hvornår opgaven er løst – hvad skal resultatet være
  – Ekstra møder hvis nødvendigt
 • Nedskreven opgavebeskrivelse og kontrakt fremsendes og returneres
 • Vi leverer den beskrevne opgave inden for tidsrammen
 • Evalueringen af samarbejdet

Det får I

 • Personlig ekstern HR-partner
 • Adgang til en HR-afdeling
 • Højt kompetence- og erfaringsniveau – dygtige specialiserede HR-konsulenter
 • Fleksibilitet og effektivitet – I bestemmer opgaver, og hvornår de skal løses
 • HR-konsulenter, der er opdateret på de nye regler, trends og undersøgelser
 • Vi passer på jeres data og er GDPR compliance