Hvornår har en mindre virksomhed brug for en HR-funktion?

Ovenstående spørgsmål får vi tit stillet, men kan man egentlig sige noget om hvor stor en virksomhed skal være, før det giver mening at etablere en HR-funktion/ansætte en HR-medarbejder? Og hvilke HR-ydelser har virksomheden i virkeligheden mest brug for?

I takt med at virksomheden vokser, melder der sig på et tidspunkt et behov for at få et par professionelle øjne på virksomhedens HR-processer. Hvornår virksomheden rammer det tidspunkt, er meget forskelligt. Det afhænger både af virksomhedens type og organisering, men vil oftest være, når der er 15-30 medarbejdere ansat i virksomheden.

I små virksomheder uden en HR-funktion, ligger ansvaret for HR typisk hos ejerne, CEO eller CFO. Måske har virksomheden desuden en Office Manager, bogholder el.lign. som varetager de mere administrative HR-opgaver.

De opgaver der ønskes hjælp til først, er fx

 • Udarbejdes en medarbejderhåndbog
 • Gennemgang af ansættelsesvilkår og -kontrakter
 • Strukturering af onboarding proces
 • Rekruttering

Det giver rigtig god mening at starte med at få de basale HR-processer på plads, men oftest erfarer vi, at der ligeledes er et stort behov for HR-strategiske tiltag som fx

 • Ledersparring/-coaching
 • Udvikling af ledere og medarbejdere
 • Organisationsudvikling

Og netop ovenstående behov gør, at det ofte ikke vil være nok at ansætte en HR-medarbejder/HR-manager til at varetage HR-funktionen. Omvendt koster en erfaren HR-partner/HR-chef måske 60.000-70.000 kr. om måneden, og det er de færreste små virksomheder, som er interesseret i den udskrivning til en ikke-fakturérbar medarbejder.

Ved at hyre en ekstern HR-partner, kan virksomheden få hjælp til præcis den HR-opgave, som der er brug for, og få ledelsesmæssig sparring i det omfang der er behov for. Løsningen taler ind i fremtidens arbejdsmarked, som går mod en meget mere opgave-specifik og fleksibel tilgang. En løsning der giver mest værdi for pengene.

Artiklen er skrevet af Mette Pilemand, Associate Partner HRpeople

Savner du en praktisk gris på dit arbejde?

Kan du huske dengang du var lille og skulle på lejerskole? Og der var altid en praktisk gris der hjalp dig med tjeklisten inden du skulle pakke? Ville det ikke være rart, hvis der var noget der mindede om det på arbejdspladsen i dag? Bare rolig den praktiske gris findes, den er også kaldet HR afdelingen.

Tænk hvor mange timer du kunne sparre dig selv, ved blot at få en HR afdeling. Men før du går i gang så kommer vi med nogle eksempler for; Hvad du kan forvente af din HR afdeling.

HR afdelinger håndterer opgaver in-house og outsourcer andre. De menneskelige ressourcer er et krav i en virksomhed for at den kan vokse. For små virksomheder er det virkelig afhængige af deres ansattes arbejdskraft. Jo mindre virksomheden er, desto større behov er der for personaleledelse, og for mellemstore virksomheder er det nødvendigt at fokusere på strategisk planlægning. Ved at forstå hvad du kan forvente af din HR afdeling, vil det også være nemmere for dig at forstå hvad du skal ansætte en personalechef på.

Den mest grundlæggende funktion af en personaleafdeling er at hjælpe med rekruttering, orientering, uddannelse og afskaffelse af ansatte. For de mindre virksomheder er ikke har en HR afdeling er det typisk direktøren der, arbejder med de færdigheder medarbejderne behøver i en rekruttering. Selvom det ikke er hans job, er han nødsaget til det på grund af økonomien. Det er også lederens job at annoncere for stillingen, holde samtalerne og orientere kandidaterne om jobbet. Dette er hårdt arbejde for de fleste og kræver en god struktur.

HR dækker dine behov

Efterhånden som virksomhederne vokser ser HR afdelinger på de langsigtede personalebehov af virksomheden. HR afdelingen er med til at skabe en langsigtet organisationsplan med rekruttering, jobbeskrivelser og hjælpe ledelsen med at gøre deres ansatte mere proaktive. HR kan også arbejde med produktion og regnskab til at se på bemandingen baseret på virksomheden Cash Flow og udvikle måder at optimere arbejdskraften og planlægningen af omkostningerne .

HR er hårdt arbejde og det kræver erfaring. Så er du chefen der mangler en praktisk gris ligesom på lejerskolen? Så husk at du kan købe dig fra ansvaret.

Jobbeskrivelser øger arbejdsindsatsen: Få 3 tips til at lave den

Som chef stiller du sikkert spørgsmål ved, om dine medarbejdere er effektive nok?

Er de helt klar over deres opgaver eller hvad får den ene medarbejder i det hele taget udrettet i løbet af en dag?

…..og sådan har nogle medarbejdere det også. De tvivler også på, om chefen ved, hvor meget han/hun laver på en hel dag.
Der er helt klart behov for at få afstemt nogle forventninger på begge sider af bordet og helst inden ansættelsen.

Undersøgelser omkring motivation og øget arbejdsindsats viser som hovedregel, at jo mere klar og enkel information og målsætning, der ligger forude for selve arbejdet, jo større arbejdsindsats er der hos den enkelte medarbejder.

Et af værktøjerne, som vi selv kan udfærdige, er en beskrivelse af selve jobbet:

1. Formålet med jobbet: Hvad skal jobbet give virksomheden.

2. Hvilke helt konkrete arbejdsopgaver skal ligge i jobbet: Vær’ kortfattet, så det er let at forstå.

3. Ansvar: Hvilket ansvar påhviler medarbejderen og lav’ et afsnit, der hedder ansvarsområde.
Gør det sjovt og få ejerskab! Hvis ord alene gjorde det effektivt til kommunikation, ville jeg ikke skrive denne blog, men tro mig, selve dokumentet og din gennemgang af den med medarbejderen skaber halvdelen af resultatet og medarbejdere tager ejerskab, når de selv accepterer den.

Job- eller stillingsbeskrivelsen hjælper organisationen til at indplacere et job i dets organisatoriske kontekst. I en organisationsplan kan stillingsbeskrivelserne vedhæftes alle ansatte og der opnås et klart overblik over ansvar og roller.

Se at komme i gang og styrk virksomhedens vækst!

Hvad du ikke må spørge om til jobsamtaler

Vi får ofte henvendelser ift. hvad der må spørges ind til og ikke, så her får du dem som du lovgivningsmæssigt skal overholde;

 1. Helbred

Det er ikke lovligt at spørge ind til kandidaters generelle helbred eller tidligere sygefravær. Hvad man dog godt må spørge ind til er om der er sygdomme o. lign. der er væsentlig for at kunne udføre lige netop det enkelte job, hvis jobbet for eksempel er fysisk krævende og kræver at man kan gå, for at udføre det. Kandidater er forpligtede til at oplyse om kroniske sygdomme der har betydning for jobbet. Hvis ikke de gør det og ansættes, kan det senere være en bortvisningsgrund.

 1. Foreningsmedlemsskaber

Du må ikke spørge hvilket parti eller forening kandidaten er medlem af fordi det kan medføre, at du udviser strid mod Foreningsloven som angiver;

 1. a) Eksklusivaftaler, der siger at alle medarbejdere i virksomheden skal være medlem af en bestemt fagforening
  b) Afskedige/undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling, fordi vedkommende er medlem af en bestemt fagforening
 1. Alder, Religion, handicap, politisk overbevisning og seksuel orientering, etnicitet:

Alle områder hører under forskelsbehandlingsloven. Ifølge den, må man ikke spørge ind til eller vurdere på baggrund af alder, handicap, religion, politisk overbevisning og seksuel orientering.

Det medfører også, at man for eksempel ikke må foretrække personer med en bestemt alder eller dem der stemmer på et bestemt parti. Der må heller ikke diskrimineres på baggrund af handicap. Hvis en handicappet kandidat er den bedst egnede, er virksomheden forpligtet til at ansætte vedkommende.

Hvis det til en stilling er påkrævet at kunne et bestemt sprog, er det legalt at få undersøgt om kandidaterne har den kundskab til en jobsamtale. Men hvis det ikke har en betydning, er kravet om et bestemt sprog et brud med forskelsbehandlingsloven. 

 1. Straffeattest

Det er tilladt at bede om straffeattest hvis det til den pågældende stilling er relevant, og hvis det er noget alle relevante ansøgere bedes om.

 1. Graviditet
  Spørgsmål til kvinders graviditet er et brud mod ligebehandlingsloven, der er til som forbud mod forskelsbehandling på baggrund af køn. Derudover er det heller ikke en pligt som kandidat at oplyse at man er gravid på det tidspunkt samtalen finder sted eller hvornår man i så fald har tænkt sig at fortælle det.