Hvorfor er stillingsbeskrivelser så vigtige?

Der er flere gode grunde til at stillingsbeskrivelser er nyttige at have i virksomheden.

Stillingsbeskrivelser er for det første en god måde at synliggøre fordelingen af ansvar og kompetencer i virksomheden. Alle ved hvem de skal gå til med hvilke sager, og hvem der kan træffe hvilke beslutninger. Sagt på en anden måde skaber beskrivelserne et godt fundament for at sikre at alle ”opgaver og ansvar” er fordelt.

Samtidig er det ud fra arbejdsgiverens synsvinkel vigtigt at tydeliggøre, hvad medarbejderen skal udføre, med hvilke ressourcer, der findes tilgængelige og med hvilket ansvar.

Ud fra medarbejderens synsvinkel er det vigtigt at vide, hvad arbejdsgiveren forventer af samarbejdet og hvilket ansvar, rolle, funktion og arbejdsopgaver der former stillingen. Her fungerer stillingsbeskrivelsen som en referenceramme for hele ansættelsen og kan tages op under MUS, lønsamtale osv.

En stillingsbeskrivelse skal være enkel beskrivende. I forbindelse med medarbejdersamtaler og organisationsændringer er det vigtigt, at stillingsbeskrivelserne opdateres så dokumentet afspejler virkeligheden.

Gode grunde til at udarbejde stillingsbeskrivelser:

·       Medarbejdere opnår et langt større ejerskab og følelse i samarbejdet

·       Medarbejdere lægger stor betydning i beskrivelsen – mere end kontrakten

·       Medarbejdere har stor gavn af at kende deres chefs forventninger til dem (tryghed)

·       I organisationen ved alle – hvem der laver hvad (på papiret)

·       Rekrutteringer sker langt mere professionelt med en stillingsbeskrivelse som tydeligt vurderingsgrundlag for den profil, de skal rekruttere

Den investering i tid – er godt givet ud for de efterfølgende resultater og i forløbet af en rekrutteringsproces er stillingsbeskrivelsen også med til at markedsføre virksomheden for professionel personaleledelse.

Skal vi hjælpe med at udarbejde eller ajourføre jeres stillingsbeskrivelser? Book en HR partner. Læs mere – klik her

Kontakt os i dag på mail info@hrpeople.dk eller telefon 7023 2301 og hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.