Posts

APV sidegevinster

Er du en af de virksomheder, som har modtaget et brev fra Arbejdstilsynet, men ikke kan fremvise en APV plan? Se at komme i gang for erfaringerne viser nemlig, at der er en hel del positive sidegevinster ved APV processen.

Nr. 1. APV er også en temperaturmåling af arbejdsmiljøet

Udover spørgsmålene ift. de fysiske forhold kan vi se på spørgsmålene ift. de psykiske forhold og få skabt mindre sygefravær, større arbejdsglæde, stolthed, motivation og produktivitet og mindre udskiftning blandt medarbejdere. Alt sammen til gavn for bundlinjen i din virksomhed.

Nr. 2. APV er også et leder-udviklingsværktøj

Resultatet af en APV fortæller også noget om hvad der kan udvikles eller optimeres- et udviklingsværktøj både i forhold til organisationen og ledelsen generelt. Til forskel fra en almindelig tilfredshedsundersøgelse, giver den grobund for en operationelt orienteret undersøgelse, som med fokus på de individuelle problemer i organisationen også stiller skarpt på medarbejdernes arbejdsdag. Det fokus gør det muligt at konstruere målrettede ledelsesmæssige indsatser for større vækst.

Nr. 3. APV med væksten på dagsordenen

Der er ingen tvivl om, at en APV proces sætter gang i flere udviklingstiltag og skaber kulturen for dialog om at løse alle eventuelle barrierer, så vi sikrer en succes på arbejdspladsen.

Processen

Hvert 3. år skal alle danske registrede virksomheder gennemføre en APV ift. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynet.

Udformningen af en APV skal være skriftlig. Handlingsplan og løsninger skal være tilgængelig i virksomheden til alle medarbejdere og Arbejdstilsynet, ved uanmeldt besøg.

Erfaringen viser, at virksomheders opfattelse er, at APV processen er tidskrævende og egentlig uden betydning for organisation og medarbejdere. Ovenstående positive sidegevinster kan efterfølgende bekræftes af flere iværksættere.

Hvorfor er stillingsbeskrivelser så vigtige?

Der er flere gode grunde til at stillingsbeskrivelser er nyttige at have i virksomheden.

Stillingsbeskrivelser er for det første en god måde at synliggøre fordelingen af ansvar og kompetencer i virksomheden. Alle ved hvem de skal gå til med hvilke sager, og hvem der kan træffe hvilke beslutninger. Sagt på en anden måde skaber beskrivelserne et godt fundament for at sikre at alle ”opgaver og ansvar” er fordelt.

Samtidig er det ud fra arbejdsgiverens synsvinkel vigtigt at tydeliggøre, hvad medarbejderen skal udføre, med hvilke ressourcer, der findes tilgængelige og med hvilket ansvar.

Ud fra medarbejderens synsvinkel er det vigtigt at vide, hvad arbejdsgiveren forventer af samarbejdet og hvilket ansvar, rolle, funktion og arbejdsopgaver der former stillingen. Her fungerer stillingsbeskrivelsen som en referenceramme for hele ansættelsen og kan tages op under MUS, lønsamtale osv.

En stillingsbeskrivelse skal være enkel beskrivende. I forbindelse med medarbejdersamtaler og organisationsændringer er det vigtigt, at stillingsbeskrivelserne opdateres så dokumentet afspejler virkeligheden.

Gode grunde til at udarbejde stillingsbeskrivelser:

·       Medarbejdere opnår et langt større ejerskab og følelse i samarbejdet

·       Medarbejdere lægger stor betydning i beskrivelsen – mere end kontrakten

·       Medarbejdere har stor gavn af at kende deres chefs forventninger til dem (tryghed)

·       I organisationen ved alle – hvem der laver hvad (på papiret)

·       Rekrutteringer sker langt mere professionelt med en stillingsbeskrivelse som tydeligt vurderingsgrundlag for den profil, de skal rekruttere

Den investering i tid – er godt givet ud for de efterfølgende resultater og i forløbet af en rekrutteringsproces er stillingsbeskrivelsen også med til at markedsføre virksomheden for professionel personaleledelse.

Skal vi hjælpe med at udarbejde eller ajourføre jeres stillingsbeskrivelser? Book en HR partner. Læs mere – klik her

Kontakt os i dag på mail info@hrpeople.dk eller telefon 7023 2301 og hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.